ชื่อหนังสือ แนวทางรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) กรณีมีใบอนุญาตทำงาน (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จงกล สุวรรณานนท์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 จ 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป แนวทางรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) กรณีมีใบอนุญาตทำงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 15/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 37020400015260_0.pdf
2แนวทางรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียนตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) กรณีมีใบอนุญาตทำงาน1-1552020400015260_1.pdf
3บรรณานุกรม 8020400015260_2.pdf