ชื่อหนังสือ การบริหารจัดการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จงกล สุวรรณานนท์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 จ 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 16 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การบริหารจัดการรองรับการเลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน,เสาหลักในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน,ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
วันที่บันทึกข้อมูล 13/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 21020400015253_0.pdf
2การบริหารจัดการรองรับการเลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน,เสาหลักในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน,ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน1-1650020400015253_1.pdf
3บรรณานุกรม 9020400015253_2.pdf