ชื่อหนังสือ แนวทางการพัฒนาการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วินัย ทองอุบล
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ว 619 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป แนวทางการพัฒนาการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 12/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 73020400015249_0.pdf
2แนวทางการพัฒนาการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน1-11136020400015249_1.pdf
3บรรณานุกรม 39020400015249_2.pdf