ชื่อหนังสือ การพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าจังหวัดเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วินัย ทองอุบล
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ว 619 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 9 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2551,นโยบายของรัฐบาลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว,การบริหารจัดการ,การทำงานเป็นทีม,การสอนงาน,การประสานงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 12/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 63020400015248_0.pdf
2พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2551,นโยบายของรัฐบาลการจัดระบบแรงงานต่างด้าว,การบริหารจัดการ,การทำงานเป็นทีม,การสอนงาน,การประสานงาน1-995020400015248_1.pdf
3บรรณานุกรม 41020400015248_2.pdf