ชื่อหนังสือ การพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วสันต์ ปาลาศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ว 358 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์,บรรณานุกรม
วันที่บันทึกข้อมูล 09/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 30020400015234_0.pdf
2การพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์1-1269020400015234_1.pdf
3บรรณานุกรม 26020400015234_2.pdf