ชื่อหนังสือ การพัฒนาระบบบริการจัดหางานและการให้บริการจัดหางานในประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เที่ยง ดอกกระโทก
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 ท 731 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 14 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป การพัฒนาระบบบริการจัดหางานและการให้บริการจัดหางานในประเทศ,หลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้,หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาบุคลากร
วันที่บันทึกข้อมูล 08/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 44020400015210_0.pdf
2การพัฒนาระบบบริการจัดหางานและการให้บริการจัดหางานในประเทศ,หลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้,หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาบุคลากร1-14106020400015210_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 28020400015210_2.pdf