ชื่อหนังสือ การประสานการเจรจานำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพ็ญวดี รัตตกูล
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชพ 12.05.6 พ 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป การประสานการเจรจาการเจรจานำเข้าแรงงานต่างด้าวตามMOU,บรรณานุกรม
วันที่บันทึกข้อมูล 08/10/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 39020400015207_0.pdf
2การประสานการเจรจาการเจรจานำเข้าแรงงานต่างด้าวตามMOU1-899020400015207_1.pdf
3บรรณานุกรม 20020400015207_2.pdf