ชื่อหนังสือ การขอหนังสือรับรองเป็นองค์กรส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เปมิกา ขำระหงษ์
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ป 111 ก 2558
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2558
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป ชื่อผลงาน, ระยะเวลาที่ดำเนินการ, ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ, ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครคนหางานเพื่อส่งไปทำงานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2542
วันที่บันทึกข้อมูล 10/07/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 22020400015001_0.pdf
2ชื่อผลงาน, ระยะเวลาที่ดำเนินการ, ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ, ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครคนหางานเพื่อส่งไปทำงานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2542 25020400015001_1.pdf
3บรรณานุกรม, ภาคผนวก 20020400015001_2.pdf