ชื่อหนังสือ แนวทางการพัฒนาการจัดระบบแรงงานกัมพูชา (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุธีกานท์ พินวิวัฒน์
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ส 111 น 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 10 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างชาติ,อพยพแรงงาน
สารสังเขป แนวทางการพัฒนาการจัดระบบแรงงานกัมพูชา,มติคณะรัฐมนตรีในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย,ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย,การนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายระหว่างประเศไทยกับประเทศกัมพูชา,การจัดระบบแรงงานกัมพูชาของกรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 12/03/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 27020400014641_0.pdf
2แนวทางการพัฒนาการจัดระบบแรงงานกัมพูชา,มติคณะรัฐมนตรีในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย,ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย,การนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายระหว่างประเศไทยกับประเทศกัมพูชา,การจัดระบบแรงงานกัมพูชาของกรมการจัดหางาน1-1079020400014641_1.pdf
3บรรณานุกรม 17020400014641_2.pdf