ชื่อหนังสือ สรุปความต้องการแรงงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งของประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สุธีกานท์ พินวิวัฒน์
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ส 111 ส 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 20 หน้า ; ตาราง
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป สรุปความต้องการแรงงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งของประเทศ,การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ,รายละเอียดโครงสร้างของมาตรฐานอาชีพ
วันที่บันทึกข้อมูล 12/03/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 4020400014640_0.pdf
2สรุปความต้องการแรงงานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งของประเทศ,การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ,รายละเอียดโครงสร้างของมาตรฐานอาชีพ1-2017020400014640_1.pdf
3บรรณานุกรม 2020400014640_2.pdf