ชื่อหนังสือ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะการลักลอบไปทำงานประเทศมาเลเซีย (ผลงานเรื่องที่2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พลากร อรุณมาศ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 พ 111 น 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 11 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะการลักลอบไปทำงานประเทศมาเลเซีย,การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้อง,การลักลอบไปทำงานประเทศมาเลเซีย,ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซีย,บรรณานุกรม
วันที่บันทึกข้อมูล 22/01/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 33020400014462_0.pdf
2แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะการลักลอบไปทำงานประเทศมาเลเซีย,การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้อง,การลักลอบไปทำงานประเทศมาเลเซีย,ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซีย,1-1178020400014462_1.pdf
3บรรณานุกรม 18020400014462_2.pdf