ชื่อหนังสือ การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานบ้านประกอบ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พลากร อรุณมาศ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 พ 111 ก 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักบหริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานบ้านประกอบ,วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ,การกำหนดด่านตรวจคนหางาน,บทบาทหน้าที่ของด่านตรวจคนหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 22/01/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 45020400014461_0.pdf
2การตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานบ้านประกอบ,วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ,การกำหนดด่านตรวจคนหางาน,บทบาทหน้าที่ของด่านตรวจคนหางาน1-1370020400014461_1.pdf
3บรรณานุกรม 27020400014461_2.pdf