ชื่อหนังสือ การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ บุญฑริก ภูจอมจิตร
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 บ 111 ก 2557
พิมพลักษณ์ สระแก้ว : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว , 2557
ลักษณะทางกายภาพ 14 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว,นโยบายด้านแรงงานปี 2554,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2528,การแนะแนวอาชีพแลพการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
วันที่บันทึกข้อมูล 22/01/2558
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 20020400014460_0.pdf
2การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว,นโยบายด้านแรงงานปี 2554,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2528,การแนะแนวอาชีพแลพการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ1-1467020400014460_1.pdf
3บรรณานุกรม 11020400014460_2.pdf