ชื่อหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางของคนหางานที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิภารัตน์ ภักดี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ว 654 ก 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 20 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางของคนหางานที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่,ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2537
วันที่บันทึกข้อมูล 18/09/2557
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 30020400014051_0.pdf
2การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางของคนหางานที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่,ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน(ฉบับที่2)พ.ศ.25371-2050020400014051_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 17020400014051_2.pdf