ชื่อหนังสือ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิภารัตน์ ภักดี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ชก 12.05.6 ว 654 น 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่,สาเหตุของการไปทำงานต่างประเทศ,ลักษณะการลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ,แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางาน,ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วันที่บันทึกข้อมูล 18/09/2557
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 14020400014050_0.pdf
2สาเหตุของการไปทำงานต่างประเทศ,ลักษณะการลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ,แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางาน,ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น1-1244020400014050_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 9020400014050_2.pdf