ชื่อหนังสือ นโยบายประทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ขั้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - น 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป นโยบายประทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ขั้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
วันที่บันทึกข้อมูล 23/09/2557
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1นโยบายประทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ขั้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 27020400013803_0.pdf