ชื่อหนังสือ แนวทางการปฏิบัติสำหรับคนหางานหรือสมาชิกกองทุนฯก่อนเดินทางกลับประเทศไทย กรณีเดินทางกลับก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกส่งตัวกลับด้วยสาเหตุต่างๆเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นนทวัตร สุขงาม
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข709 ชก 12.05.6 น 111 ก 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 14 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป แนวทางการปฏิบัติสำหรับคนหางานหรือสมาชิกกองทุนฯก่อนเดินทางกลับประเทศไทย กรณีเดินทางกลับก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกส่งตัวกลับด้วยสาเหตุต่างๆเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ,แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุน,แนวทางการปฎิบัติกรณีคนหางานจะขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนหลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว
วันที่บันทึกข้อมูล 29/08/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 142020400011874_0.pdf
2แนวทางการปฏิบัติสำหรับคนหางานหรือสมาชิกกองทุนฯก่อนเดินทางกลับประเทศไทย กรณีเดินทางกลับก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกส่งตัวกลับด้วยสาเหตุต่างๆเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ผลงานเรื่องที่ 2) 188020400011874_1.pdf