ชื่อหนังสือ การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ผลงานลำดับที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปาจรีย์ บุญหลง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข709 ชก 12.05.6 ป 111 ก 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 13 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น,
วันที่บันทึกข้อมูล 24/07/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 104020400011710_0.pdf
2การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 163020400011710_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 212020400011710_2.pdf