ชื่อหนังสือ การดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ (ผลงานลำดับที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปาจรีย์ บุญหลง
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข709 ชก 12.05.6 ป 111 ก 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 18 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป การดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ,
วันที่บันทึกข้อมูล 24/07/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 91020400011709_0.pdf
2การดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ, 124020400011709_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 90020400011709_2.pdf