ชื่อหนังสือ การแก้ไขปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในประเทศแคนาดา (ผลงานลำดับที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เกศสุดา มงคลชาติ
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข709 ชก 12.05.6 ก 772 ก 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 20 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป การแก้ไขปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในประเทศแคนาดา,นโยบายและบทบาทของกระทรวงแรงงานด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ,สถานการณ์ความต้องการแรงงานในประเทศแคนนาดา,กฏ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างชาติในประเทศแคนนาดา
วันที่บันทึกข้อมูล 23/07/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 222020400011695_0.pdf
2นโยบายและบทบาทของกระทรวงแรงงานด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ,สถานการณ์ความต้องการแรงงานในประเทศแคนนาดา,กฏ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างชาติในประเทศแคนนาดา 250020400011695_1.pdf
3บรรณานุกรม ภาคผนวกเอกสาร๑ 128020400011695_2.pdf
4บรรณานุกรม ภาคผนวกเอกสาร๒ 107020400011695_3.pdf
5บรรณานุกรม ภาคผนวกเอกสาร๓ 301020400011695_4.pdf