ชื่อหนังสือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ : เพื่อพัฒนางานการบรรจุงานของผู้สมัครงานในจังหวัดยะลา (ผลงานเรื่องที่ 2)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กุสุมา วงษ์ตานี
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 710 ชก 12.05.6 ก 732 ป 2554
พิมพลักษณ์ ยะลา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา , 2554
ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ : เพื่อพัฒนางานการบรรจุงานของผู้สมัครงานในจังหวัดยะลา
วันที่บันทึกข้อมูล 22/06/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ316020400011577_0.pdf
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ : เพื่อพัฒนางานการบรรจุงานของผู้สมัครงานในจังหวัดยะลา (ผลงานเรื่องที่ 2)1243020400011577_1.pdf
3บรรณานุกรม113020400011577_2.pdf