ชื่อหนังสือ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 105 ส - ส 2554
พิมพลักษณ์ จังหวัดอุทัยธานี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี , 2554
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน,รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางาน
สารสังเขป สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
วันที่บันทึกข้อมูล 19/12/2554
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 77020400011044_0.pdf