กรมการจัดหางาน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กองนิติการ
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เดิม1)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (เดิม2)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 (เดิม3)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (เดิม4)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (เดิม8)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (เดิม10)
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานโครงการประกันการมีงานทำ
สำนักอธิบดี
ศูนย์ทะเบียนคนหางาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองส่งเสริมการมีงานทำ
สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานกรุงเทพ
กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ ๑๑
สำนักจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ ๑๒
ส่วนภูมิภาค
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย