หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ลำดับภาพข่าวชื่อเรื่อง 
1 ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561
2 การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2755188 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558