หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

จำนวนที่พบ 2124 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕29(1)
2 รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕29(1)
3 รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕29(1)
4 รายชื่อบริษัท/สำนักงาน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕29(1)
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๓ ฉบับ29(1)
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ซัคเซส แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด29(1)
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศสิ้นสภาพ ของบริษัทจัดหางาน มิลเลี่ยน เอ๊กซ์เพรส จำกัด29(1)
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน ๒ ฉบับ29(1)
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จี ดี โกลเบิ้ล จำกัด29(1)
10 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ยุพิน เซอร์วิส จำกัด29(1)
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ของบริษัทจัดหางาน จิมโบว์แมน จำกัด29(1)
12 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๒ ฉบับ29(1)
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ29(1)
14 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน ๒ ฉบับ29(1)
15 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชัยณัท จำกัด29(1)
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2755128 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558