หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

จำนวนที่พบ 2064 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน ๑ ฉบับ29(1)
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน ๒ ฉบับ29(1)
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๒ ฉบับ29(1)
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน ๑๐ ฉบับ29(1)
5 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว29(1)
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของซีบีเอส เวิลด์ จำกัด สิ้นสภาพ29(1)
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน ๒ ฉบับ29(1)
8 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว29(1)
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทจัดหางาน เวิลด์ รีครูท จำกัด29(1)
10 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๔ บริษัท29(1)
11 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานเพื่อไปทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน ๔ ฉบับ29(1)
12 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว29(1)
13 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘/๒๕๖๒ เรื่อง สั่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ของบริษัทจัดหางาน ทาลันตัน เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด29(1)
14 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน ออติมาเสิร์ช จำกัด29(1)
15 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน ๘๙ (ประเทศไทย) จำกัด29(1)
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2400837 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558