หน้าหลัก / เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

จำนวนที่พบ 19431 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม 2562
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2561
3 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
4 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
5 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)
6 Smart Job News AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2562
8 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของซีบีเอส เวิลด์ จำกัด สิ้นสภาพ
10 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน ๒ ฉบับ
11 โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือวารสารและสื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮค- ๘๔๗๑ กรุงเทพมหานคร และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชง-๓๐๐๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องประชุมและห้องทำงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2385843 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558