หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสือโทรทัศน์รูปแบบสกุ๊ปข่าวและสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย อีเอฟเอฟ จำกัด

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสือโทรทัศน์รูปแบบสกุ๊ปข่าวและสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย อีเอฟเอฟ จำกัด

วันที่บันทึก : 21/07/2564

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2681809 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558