หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต..6 ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต..6 ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่บันทึก : 25/03/2563

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2439474 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558