หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 201 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล่ามภาษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๖๙๔ จำนวน ๖ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (วุฒิปวส.) เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๖๙๔ จำนวน ๘ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาล่ามภาษาต่างประเทศจำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๖๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าคู่สายวงจรเช่าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำห้องพักพนักงานขับรถยนต์และซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานกองทุนเพื่อการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2329204 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558